ข้อตกลงการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ (“ข้อตกลง” และ “ข้อตกลงการใช้งาน”) ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนใช้งาน เว็บไซต์ www.casita.com ( “การบริการ”) ที่ให้บริการโดย Casita (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

การเข้าถึงและการใช้บริการขึ้นอยู่กับการยอมรับของคุณต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงผู้รับบริการ

การเข้าถึงข้อมูลและการรับบริการ ถือว่าคุณยอมรับการผูกมัดตามข้อตกลงต่างๆ หากคุณไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆก็ตาม คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการบริการของทางเราได้

บัญชีผู้ใช้

เมื่อคุณทำการเปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับเรา อย่างครบถ้วนและถูกต้องในทุกกาลเวลา การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อให้เกิดการละเมิดข้อตกลง โดยอาจส่งผลให้บัญชีผู้ใช้งานของคุณถูกยกเลิกการรับบริการจากเราในทันที

คุณมีหน้าที่ปกป้องและรักษารหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการของเรา หรือกิจกรรมใดๆอันเกิดภายใต้การใช้งานจากรหัสผ่านของคุณ รวมถึงรหัสผ่านที่ใช้สำหรับรับการบริการจากเราและรหัสผ่านจากตัวแทน

คุณยินยอมที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้แก่ผู้ใด คุณจะต้องแจ้งทางเราให้ทราบโดยทันทีหากเกิดความระแวงว่ามีละเมิดความปลอดภัยหรือมีการใช้บัญชีของคุณโดยมิได้รับอนุญาต

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การบริการของเราอาจมีเว็บไซต์จากแหล่งอื่นหรือการบริการอื่นๆที่มิได้อยู่ภายใต้การจัดการและการดูแลของ Casita

Casita ไม่มีอำนาจ และไม่จำต้องรับผิดชอบ ต่อเนื้อหา นโยบายความปลอดภัย และการดำเนินการของเว็ปไซต์อื่นและการบริการอื่นๆ คุณจะต้องยอมรับและเข้าใจว่า Casita ไม่จำต้องรับผิดชอบ หรือ รับผิด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในความเสียหายและการสูญเสีย ซึ่งเกิดจาก/เกิดขึ้นโดย เนื้อหา สิ้นค้า และการบริการจากเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์เรา

เราขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไข ข้อตกลง และนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์และทุกบริการที่คุณต้องการเยี่ยมชม

การยกเลิก

เราอาจทำการยกเลิกหรือระงับการใช้ชั่วคราวในการเข้าถึงบริการของเราในทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ รับผิดชอบ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณละเมิดข้อตกลงต่างๆ

บทบัญญัติของข้อตกลงต่างๆ โดยธรรมชาติแล้วไม่ถือเป็นการยกเลิก ให้ถือว่าไม่ถูกยกเลิก รวมไปถึง โดยไม่มีข้อจำกัด บทบัญญัติของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ข้อจำกัดความรับผิดชอบของประกัน เงินค่าปรับ และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราอาจจะยกเลิกหรือระงับชั่วคราวสำหรับการเข้าถึงบริการของเราในทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากคุณละเมิดข้อตกลงต่างๆ

เมื่อทำการยกเลิก สิทธิ์ในการรับการบริการของเราจะถูกระงับโดยทันที หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณทำได้โดยการเลิกใช้การบริการของเรา

บทบัญญัติของข้อตกลงต่างๆ โดยธรรมชาติแล้วไม่ถือเป็นการยกเลิก ให้ถือว่าไม่ถูกยกเลิก รวมไปถึง โดยไม่มีข้อจำกัด บทบัญญัติของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ข้อจำกัดความรับผิดชอบของประกัน เงินค่าปรับ และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงต่างๆอยู่ภายใต้การบังคับและเป็นไปตามกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักร โดยไม่มีข้อโต้แย้งกับข้อกฎหมายใดๆ

ข้อผิดพลาดของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือกฎข้อบังคับของข้อตกลงต่างๆไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นสิทธิใด หากข้อบัญญัติของข้อตกลงต่างๆไม่สอดคล้องกับข้อกฏหมาย หรือถูกยกเลิกโดยอำนาจศาล ข้อตกลงส่วนที่เหลือให้ถือว่ายังมีผลบังคับใช้อยู่ ข้อตกลงต่างๆสร้างขึ้นเพื่อเป็นการยินยอมระหว่างเราและบริการของเรา และใช้บังคับแทน และใช้แทนที่ข้อตกลงระหว่างเราและการบริการของเราที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี หากการแก้ไขเป็นรูปธรรม ทางเราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 15 วัน ก่อนข้อตกลงใหม่จะมีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงทางรูปธรรมถือเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณเลือกใช้การบริการของเราต่อหลังจากข้อเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ถูกแก้ไขใหม่ หากคุณไม่ยินยอมทำตามข้อตกลงที่ถูกปรับแก้ไข กรุณาเลิกใช้การบริการของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆ กรุณาติดต่อเรา