นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด 9 มีนาคม 2559

Casita (“เรา” ทางเรา หรือ”ของเรา”) ให้บริการ เวปไซต์ Casita (“บริการ”)

หน้าเพจนี้ทำขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายต่างๆเกี่ยวกับ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคบเมื่อใช้การบริการของเรา

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการให้บริการและการปรับปรุงการบริการ การตกลงรับบริการ หมายถึง คุณยินยอมให้จัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณภายใต้นโยบายนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อตกลงต่างๆที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีความหมายเฉกเช่นเดียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่านสามารถเข้าอ่านได้ที่ Casita.

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

ขณะใช้บริการของเรา เราอาจขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนบางอย่างเพื่อการติดต่อหรือยืนยันตัวตนของท่านเอง ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนอาจรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดที่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

บันทึกการเข้าใช้งาน

เราทำการจัดเก็บข้อมูลที่โปรแกรมค้นดูเว็บของคุณส่งมาเมื่อคุณเข้าชมเว็บของเรา (“บันทึกการใช้งาน”) บันทึกการใช้งาน อาจรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไอพี แอดเดรส ) ชนิดของโปรแกรมเข้าดูเว็บ รุ่นของโปรแกรม หน้าเว็บของเราที่ท่านเข้าชม วันและเวลาที่เข้าชม ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมแต่ละหน้าเว็บ และข้อมูลสถิติอื่นๆ

คุ๊กกี้

คุ๊กกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มา คุ๊กกี้ถูกส่งไปยังโปรแกรมค้นดูเว็บของคุณจากเว็บไซต์และถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

เราใช้ “คุ๊กกี้” เพื่อเก็บข้อมูล คุณสามารถสั่งให้โปรแกรมค้นหาเว็บไซต์ของคุณปฏิเสธคุ๊กกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนเมื่อมีการรับคุ๊กกี้ หากคุณไม่ต้องการรับคุ๊กกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้างบริษัทตัวแทนและตัวแทนบุคคลมาอำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา และให้บริการในนามเรา ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ หรือช่วยในการวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

บริษัทตัวแทนเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ เพื่อการดำเนินการในฐานะตัวแทนบริษัทและถูกบังคับมิให้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดหมายอื่นโดยเด็ดขาด

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา แต่พึงตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท หรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ที่จะปลอดภัย 100%  ในขณะที่เราใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่อาจการันตีความปลอดภัยให้คุณได้ทั้งหมด

ลิ้งค์ไปเว็บอื่นๆ

การบริการของเราอาจรวมไปถึงลิ้งค์ไปยังเว็บอื่นที่มิได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิ๊กที่ลิ้งค์ตัวแทน คุณจะเข้าไปยังเว็บไซต์ของตัวแทน เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความปลอดภัยของแต่ละเว็บที่คุณเข้าชมด้วยความระมัดระวัง

เราไม่มีอำนาจหน้าที่ และไม่จำต้องรับผิดชอบ ต่อเนื้อหา นโยบายส่วนตัว หรือการดำเนินการของเว็บตัวแทนหรือการบริการใดๆ

นโยบายคุ้มครองผู้เยาว์

การบริการของเราไม่มีผลต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 13 ปี (“ผู้เยาว์”)

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และทราบว่าผู้เยาว์ในปกครองของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา กรุณาติดต่อเรา หากเราพบว่ามีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 13 ปี ได้ให้ข้อมูลส่วนตัว เราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์เราทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัย

เราอาจทำการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยในบางครั้ง ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยการโพสต์นโยบายความปลอดภัยใหม่บนหน้านี้

เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความปลอดภัยเป็นระยะๆเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลต่อเมื่อนโยบายใหม่ถูกโพสต์บนหน้าเว็ป

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยนี้ กรุณาติดต่อเรา